Resultat 2016

Suten Opp vart arrangert i flott vårver fredag 6. mai.

 

Resultatliste aktive klassar

 

Deltakarliste