Nyttige sider om Vik

Vikjavev - med m.a. live webkamera og verinformasjon frå Vik

 

Vik Båtforrening  -  Småbåthavna i VIk

 

Vik Kommune  -  Info VIk Kommune

 

Visit Sognefjord  -  Turistinformasjon om Vik og omland