Påmelding Suten Opp

Vik IL nyttar EQTiming sitt system for påmelding og tidtaking.

 

Påmeldingslink til Suten Opp 2018 kjem seinare

 

Påmeldingsfrist er 22.05.18, eller etterpåmelding fram til kl 12 løpsdagen. Trimmarar kan melde seg på heilt
fram til kl 15.30. Utdeling av startnummer ved start.

Bil frå Sogneprodukt vil stå ved Kristianhus og køyrer til Skorge med utstyr og kler for dei som spring på tid.

 

Startkontingent:

- Kr 100 pr deltakar/300 familie utan tidtaking (inklurdert lisens)

- Kr 250 frå 18 år/150 under 18 år konk.klassar, etterpåmelding + 50 kr

- Eingongslisens (forsikring) kr 30 for konkurranseklassane

 

Suten Opp 2017_plakat

Plakat for 2018 kjem seinare.....

På denne sida vil ein etter kvart få opp både deltakarliste og resultatliste.